face.jpg
Základní organizace ČSCH Třešť byla založena 30.3.1930 jejíž prvním předsedou byl zvolen p. Kasalý. Její první název zněl Spolek pěstitelů drobného zvířectva v Třešti. Již v prvním roce založení čítala 64 členy. Ještě tentýž rok si zhotovili výstavní klece aby si je nemuseli půjčovat. Po celou dobu patří ZO mezi nejaktivnější organizace v okrese Jihlava a za její dlouholetou činnost jí byla v roce 2005 udělena ÚV ČSCH "Čestná vlajka" za zásluhy o chovatelství.
Od 1.1.2017 má základní organizace sídlo na adrese Revoluční 20, 589 01 Třešť. Pro svou činnost využívá areál ul. V Klínarce, 589 01 Třešť
Areál ZO ČSCH Třešť
Areál ZO ČSCH Třešť
Kopie - Kopie - P9030001.jpg
Jedlička Jaroslav
Jedlička Jaroslav
Jedlička Jaroslav   VZPOMÍNKA

     ZO ČSCH Třešť oznamuje, že dne 21.3.2007 náhle zemřel ve věku 68 let přítel Jaroslav Jedlička z Batelova, předseda odboru drůbeže. Jeho úmrtím ztrácíme nejenom výborného kamaráda, ale i zkušeného a obětavého chovatele. Jaroslave, čest Tvé památce.
     Rozloučení se zesnulým se uskuteční dne 24.3.2007 v 10.00 hodin v kapli na  hřbitově v Batelově.


     Nadešel 21. březen, nadešel první jarní den, den kdy nastává to krásné období-jaro. Období, kdy v přírodě začíná nový život. I my chovatelé se na něj těšíme především proto, protože očekáváme a laskáme se s odchovy svých oblíbených zvířat. A v tento den nás zastihla smutná a překvapivá zpráva o tom, že nás bez slůvka rozloučení, v 68 letech navždy opustil kamarád Jaroslav Jedlička z Batelova, člen ZO ČSCH Třešť, nositel svazových vyznamenání III. a II. stupně, předseda odboru drůbeže, chovatel králíků, drůbeže i holubů.
     Tato zpráva ve mně vyvolala vzpomínky na vše, co jsme s Jardou prožili a nebylo toho málo. Jarda vstoupil do základní organizace 1.1.1993. Ihned po svém vstupu se skutečně aktivně zapojil do práce a stal se jedním z tahounů v době, kdy organizované chovatelství opouštěl velký počet členů. V této době také základní organizace přišla v důsledku restitucí o výstavní areál a začínali jsme si budovat náhradní. V těchto letech nebyla jediná sobota, případně i neděle, kdy by Jarda při pracích chyběl a on dovedl kus poctivé práce odvést. S obrovskou radostí přijal zprávu, když naše organizace byla pověřena uspořádáním meziokresní soutěžní výstavy okresů Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Třebíč a Žďár nad Sázavou v roce 1997. Byl i iniciátorem žádosti o svěření uspořádání Celostátní výstavy mladých králíků naší organizací. Když jsme od tohoto záměru upustili, těžce toto rozhodnutí nesl.
     Vše co Jarda dělal, dělal v přesvědčení, že pomáhá celému českému chovatelství. Nemohu také zapomenout na naše vzájemné dohady i spory. Jarda měl v některých pohledech na chovatelství trochu odlišný názor  než já. Naše debaty byly vzrušené, ale vždy se snahou pokročit dál. Vždy jsme se rozcházeli se vzájemným porozuměním a jako dobří kamarádi. A tak jsme se rozečli i 9.března po výborové schůzi, kde jsme mimo jiné probírali i jeho zastupování naší základní organizace na okresní konferenci, kam byl VČS delegován. Ani jednoho  z nás,  na schůzi přítomných, v duchu nenapadlo, že s Jardou hovoříme naposled.
     Jarda byl člověk se vzácně otevřenou a přímou povahou a pro ni měl i své oponenty a nebyl u nich příliž oblíben, těch bylo ovšem málo. Jsem přesvědčen, že za celý svůj život jistě vědomě nikomu neublížil, nepodrazil, nikoho neurážel, ale své názory říkal vždy přímo do očí.
     Úmrtím Jaroslava Jedličky ztrácí naše základní organizace oddaného, pracovitého člověka, přítele a především kamaráda. Jarouši budeš nám všem moc chybět. Nikdy nezapomeneme. Čest Tvé památce

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Za Josefem Machem.
 
          Když jsme před necelými dvěma roky na tomto místě blahopřáli příteli Josefu Machovi k 80. narozeninám, nikoho nás nenapadlo, že nás tak brzo opustí. Přítel Josef Mach zemřel 16. listopadu 2001 po delší nemoci.
     Do českého svazu chovatelů vstoupil v roce 1962 a od tohoto okamžiku každou svou volnou chvilku dělil mezi rodinu a chovatelství, především chov drůbeže. Protože však myslel i na budoucnost chovatelství, založil v roce 1963 při DDM v Třešti kroužek mladých chovatelů a tak vychoval řadu svých nástupců. Aby toho nebylo málo, vykonával v ZO ČSCH Třešť funkci předsedy odboru drůbeže, později jednatele ZO. Podílel se na všech pořádaných výstavách především propagací a výzdobou výstaviště. Velkou zásluhu má i na současné dobré úrovni třešťského organizovaného chovatelství. I přes svůj vysoký věk se ke konci 90. let podílel na výstavbě nového areálu ZO v Klínarce.
     Za svoji obětavou a poctivou práci v ČSCH byl několikrát odměněn a vyznamenán. Mezi ta nejvýznamější patří  svazová vyznamenání udělená ÚV ČSCH - bronzový, stříbrný a zlatý odznak "Za zásluhy o chovatelství".
     V příteli Machovi ztrácí ZO ČSCH třešť nejen poctvého a obětavého člena, ale i dobrosrdečného a výborného kamaráda.
     Pane Machu, za vše co jste pro naši organizaci a celý Český svaz chovatelů vykonal, vřele děkujeme. Čest Vaší památce
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ing. Mareš Pavel
ing. Mareš Pavel
ing. Mareš Pavel  - VZPOMÍNKA
     ZO ČSCH Třešť oznamuje, že 1.4.2007 zemřel ve věku 69 let, po dlouhé a těžké nemoci př. ing. Mareš Pavel, člen ZO ČSCH Třešť, člen klubu chovatelů českých slepic, chovatel šumavanek. Jeho odchodem  ztrácíme poctivého chovatele a kamaráda. Čest jeho památce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šíma Jaroslav
Šíma Jaroslav
Šíma Jaroslav  VZPOMÍNKA
    ZO ČSCH Třešť oznamuje, že 30.5.2007 zemřel náhle ve věku 64 let její člen, Jaroslav Šíma, chovatel králíků, drůbeže a holubů. Čest jeho památce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lambert Pekárek
Lambert Pekárek
Pekárek Lambert VZPOMÍNKA
     ZO ČSCH Třešť oznamuje, že 10.11.2008 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 83 roky přítel Lambert Pekárek, nositel jednoho z nejvyšších svazových vyznamenání "Čestného uznání ČSCH"
     Když se ke mně dostala tato smutná zpráva, nedalo mi, abych si nevzpomněl na jeho obětavou činnost v ZO ČSCH Třešť.
     Není to tak dlouho co si naše základní organizace připomínala 75. výročí svého založení, kterého se zúčastnil i př. Pekárek a zde u příležitosti svých 80. narozenin převzal z rukou předsedy ÚV ČSCH ing Jaroslava Kratochvíla CsC nejvyšší svazové vyznamenání za svou činnost v ČSCH - Čestné uznání ČSCH..
     Přítel Lambert Pekárek vstoupil do ČSCH v roce 1981. Během svého členství  zastával funkci předsedy revizní komise, byl chovatelem snad všech drobných zvířat. Choval králíky, drůbež hrabavou i vodní, perličky, ale i holuby, okrasné ptactvo a jistě se mnozí z nás "Třešťáků" pamatujeme na jeho překrásné pávy, kteří každý večer kříčeli u Váňovského rybníka. Svůj volný čas, kterého díky svým rozličným činnostem mnoho neměl, trávil mezi námi chovateli a to především při výstavbě původního výstavního areálu v Klínarce, který jsme museli na základě restitučního zákona opustit a toho nového, současného , kde se zúčastňoval všech brigád. Rovněž tak nechyběl na žádné výstavě, které jsme pořádali a byly pro něho jak říkal, chovatelským svátkem. I když v posledních letech mu nohy a zdravíčko příliš nesloužily, nikdy si nenechal výstavu ujít a vždy byl mezi námi rád. Také si vzpomínám na to, když při loňské výstavě říkal : "Až na výstavu nepřijdu, bude to se mnou velice vážné". Až dnes si uvědomuji, že letošní podzimní výstavu nenavštívil a mezi nás chovatele nepřišel. A jeho slovům není co dodávat.
     Odchodem př. Lamberta Pekárka ztrácí naše organizace nejen svého člena, ale především dobrého chovatele a výborného kamaráda.
     Příteli Pekárku, za vše co jsi pro organizované chovatelství v Třešti udělal Ti děkujeme. Čest Tvé památce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vítů František
Vítů František
Vítů František VZPOMÍNKA
     Dne 20.6.2012 zemřel ve věku 76 roků čestný člen naší základní organizace př. František Vítů z Hodic, dlouholetý chovatel králíků, který jako první v ČR vyšlechtil králíka českého strakáče modrožlutého. Nikdy na jeho zásluhy nezapomeneme a vždy budeme zásluhy o vyšlechtění tohoto plemene propagovat. Čest jeho památce. 
-----------------------------------------------------------------------------
---
Zd. Brychta.jpg
Zdeněk Brychta - vzpomínka
     Dne 17.1.2017 jsem mimo jiné našel v poštovní schránce mezi haldou létáků i obálku adresovanou "Chovatelé Třešť". Se zvědavostí jsem ji ihned otevřel a v ní se nacházelo parte s oznámením, že dne 15.1.2017 ve věku 76 let zemřel po dlouhé nemoci pan Zdeněk Brychta. Nemohl jsem tomu uvěřit, i když jsem věděl, že je vážně nemocen. Současně se mi vybavily vzpomínky na jmenovaného a na to co jsme spolu v ZO ČSCH prožili a nebylo toho málo. Vždy jsem se těšil na to, až za mnou přijde tetovat králíky, protože jsem se od něho  dozvěděl nějakou novinku o jejich chovu. I on tedy má podíl na mých výstavních úspěších.
     Se Zdeňkem, jak jsme ho téměř všichni v organizaci oslovovali, jsem se blíže poznal v roce 1982, kdy jsem byl přijat za člena základní organizace v Třešti. V tu dobu on již byl zkušených chovatel králíků a drůbeže.
     Zdeněk vstoupil do řad třešťských chovatelů v roce 1971. V roce 1977 byl na výroční schůzi zvolen do výboru ZO a zastával funkci předsedy odboru králíků, registrátora a tetovatele. Tyto funkce vykonával s poctivostí a obětavostí sobě vlastní nepřetržitě až do roku 2012, kdy se u něho začaly projevovat příznaky nastupující nemoci. Nikdo z nás v ZO s touto situací nepočítal a tak když odstoupil ze všech  svých funkcí a bylo mu členskou schůzí uděleno čestné členství v ZO, byli jsme postaveni před problém jak Zdeňka nahradit a současně jsme si byli vědomi, že to nebude úkol jednoduchý. S obtížemi se nám to podařilo, ale stejně to jeho charisma a obětavost nám chybí.
     Vzpomínám, co všechno Zdeněk pro ZO a chovatelství na Třešťsku vykonal a nebylo toho málo. Jmenujme jen několik jeho aktivit : prováděl registraci a tetování králíků dlouhých 35 roků, vedl kroužek mladých chovatelů při DDM v Třešti, prováděl vakcinaci králíků proti myxomatóze v Třešti a okolních obcích, podílel se brigádnicky na budování prvního chovatelského areálu v Klínarce, kde dnes sídlí Jezdecký klub a když tyto prostory byly navráceny v rámci restitucí původnímu majiteli podílel se na budování areálu současného. Mimo to ještě působil v dalších organizacích v Třešti. Bylo by toho ještě mnoho co by se o Zdeňkově činnorodosti dalo napsat a člověk žasne nad tím, co on dokázal za jeden den vykonat. Jiným by na to nestačil ani týden.
     Zdeněk Brychta  za svou práci v organizovaném chovatelství byl několikrát odměněn. Od ÚV ČSCH obdržel vyznamenání III. a II. stupně Za rozvoj chovatelství s právem nosit bronzový a stříbrný odznak a čestné uznání ZO ČSCH Třešť
     Drahý Zdeňku, loučím se s Tebou jménem svým i jménem všech chovatelů ZO ČSCH Třešť a OO ČSCH Jihlava s poděkovám za to, co jsi pro náš společný koníček vykonal. Nikdy nezapomeneme. Čest Tvé památce.

                                                        Pavlík Jiří, jednatel ZO ČSCH Třeš
ť 
-----------------------------------------------------------------------------------------
     
1091 - kopie.jpg
Cvak Bohuslav VZPOMÍNKA
     Oznamujeme, že dne 1.6.2017 zemřel náhle v nedožitých 60 letech přítel Bohuslav Cvak, chovatel holubů, nositel svazového vyznamenání III. stupně. Základní organizace jeho odchodem ztrácí obětavého člena, který se velice aktivně podílel na její činnosti. 
-----------------------------------------------------------------------------------
Rámeček.jpg
 Zdeněk Hink - VZPOMÍNKA
    Oznamujeme, že dne 14.5.2022 ve věku 73 roků zemřel po delší těžké nemoci  přítel Zdeněk Hink, chovatel kálíků kalifornských černých a českých slepic zlatě kropenatých. Zdeněk byl členem Klubu chovatelů českých slepic. I když byl v ZO od roku 2018 jednalo se o obětavého a zapáleného chovatele. Vždy na něj bylo stoprocentní spolehnutí. V posledních dvou letech registroval v ZO nejvíce králíků a s nimi i se svými slepičkami se zúčastňoval mnoha výstav, na kterých získával čestné ceny a výborně reprezentoval ZO.
     Zdeňku, budeš nám moc chybět. Čest Tvé památce. Připojuje se i Klub chovatelů českých slepic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one